Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Editorial   
Redaksioneel
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 2
(09 September 1983)
Downloads: 526

Original Research   
’n Kongres oor Arbeid en Industrie 1984. ’n Verantwoording en bekendstelling
 |  PDF
G. W. H. Boshoff
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 3-20
(09 September 1983)
Downloads: 806

Original Research   
Gedragswetenskaplike dimensies in die Praktiese Teologie: 'n bedryfsielkundige perspektief
 |  PDF
J. J. L. Coetzee
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 21-29
(09 September 1983)
Downloads: 789

Original Research   
Riglyne uit die verlede vir die sendingwerk van die toekoms
 |  PDF
J. M. Cronjé
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 30-40
(09 September 1983)
Downloads: 1298

Original Research   
Het geheim van de Messias bij Josephus
 |  PDF
T. Middendorp
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 41-58
(09 September 1983)
Downloads: 1326

Original Research   
Die roeping en identiteit van die evangeliedienaar
 |  PDF
A. J. Smuts
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 59-68
(09 September 1983)
Downloads: 899

Original Research   
Die B.D.-graadkursus aan U.P. en die keuse tussen teologiese- of predikantsopleiding – 'n blik vanuit die Ned. Herv. Kerk
 |  PDF
P. J. van der Merwe
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 69-74
(09 September 1983)
Downloads: 798

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 4, Number 1
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 75-81
(09 September 1983)
Downloads: 609


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.