Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Die besondere betekenis van die Psalms in die Christelike Kerk
 |  PDF
A. C. Barnard
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 214-227
(09 September 2000)
Downloads: 2773

Original Research   
Nie goedgelowig nie, maar gelowig en goed: oor die uitdaging van beter morele vorming in en deur gemeentes
 |  PDF
C. Burger
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 228-242
(09 September 2000)
Downloads: 1028

Original Research   
’n Ellips skeppingsgebeure in die Evangelieverhaal volgens Johannes
 |  PDF
J. A. du Rand
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 243-259
(09 September 2000)
Downloads: 1075

Original Research   
Het publieke karakter van de kerk
 |  PDF
G. Heitink
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 260-276
(09 September 2000)
Downloads: 892

Original Research   
Stromab - Gedanken zur Hermeneutik biblischer Texte im Kontext der neueren angelsächsischen Diskussion
 |  PDF
J. A. Loader
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 277-300
(09 September 2000)
Downloads: 1562

Original Research   
Reparasie, die onbetaalde rekening van die Waarheids- en Versoeningsproses
 |  PDF
P. G. J. Meiring
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 301-315
(09 September 2000)
Downloads: 1694

Original Research   
‘Telling a past, dreaming a future’ (Walter Brueggemann) - Die essensie van die narratiewe pastoraat
 |  PDF
J. C. Müller, J. Laas
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 316-325
(09 September 2000)
Downloads: 1136

Original Research   
Die boek Prediker: Alles is nie sinloos nie!
 |  PDF
J. J. Steyn
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 326-334
(09 September 2000)
Downloads: 1690

Original Research   
‘n Prakties-teologiese model vir die verhouding Ou Testament/Nuwe Testament
 |  PDF
W. G. Thirion
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 335-352
(09 September 2000)
Downloads: 1025

Original Research   
Paulus se retoriese strategic in Galasiërs 2:11-21
 |  PDF
D. F. Tolmie
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 353-370
(09 September 2000)
Downloads: 1076

Original Research   
Die Barmhartigheidsbediening van die NG Kerk van Natal - afhanklik en eksklusief?
 |  PDF
R. B. van Aarde
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 371-386
(09 September 2000)
Downloads: 968

Original Research   
Metaforiese elemente in die forensiese taalgebruik van die Johannesevangelie
 |  PDF
J. G. van der Watt, L. Voges
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 387-405
(09 September 2000)
Downloads: 926

Original Research   
Cheating at the market place - impressions from Micah 6:9-16
 |  PDF
W. J. Wessels
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 406-415
(09 September 2000)
Downloads: 971

Original Research   
Theological education in an ecumenical context: Principles and procedures of the Pretoria model
 |  PDF
C. J. Wethmar
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 416-428
(09 September 2000)
Downloads: 1079

Original Research   
Teologiekroniek - Teologie en Konteks: ‘n Nederlandse diskussie
 |  PDF
C. J. Wethmar
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 429-447
(09 September 2000)
Downloads: 745

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 21, Number 2
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 448-465
(09 September 2000)
Downloads: 894


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.