Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Cartographers, canons and cuckoos - historiography of the study of the Old Testament
 |  PDF
H. L. Bosman
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 134-145
(19 July 1993)
Downloads: 1307

Original Research   
’n Retoriese benadering tot die Nuwe Testament
 |  PDF
H. J. B. Brink
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 146-162
(19 July 1993)
Downloads: 728

Original Research   
The church in Africa and the struggle for an African identity
 |  PDF
D. Crafford
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 163-175
(19 July 1993)
Downloads: 2186

Original Research   
Dwergmuishondjies en die betekenis van Golgota? Enkele teologiese en ekologiese perspektiewe
 |  PDF
J. A. du Rand
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 176-186
(19 July 1993)
Downloads: 676

Original Research   
Simposium tussen Nederlandse en Suid-Afrikaanse Nuwe-Testamentici: verslag en kritiese evaluering
 |  PDF
A. B. du Toit
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 187-194
(19 July 1993)
Downloads: 545

Original Research   
Enkele onlangse ontwikkelinge op die terrein van die Kerkgeskiedenis elders ter węreld
 |  PDF
J. W. Hofmeyr
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 195-202
(19 July 1993)
Downloads: 561

Original Research   
Die struktuur en tradisiesamestelling van Psalm 74
 |  PDF
D. J. Human
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 203-221
(19 July 1993)
Downloads: 675

Original Research   
Jesus van Nasaret se bevrydende visie vir ’n geweldadige samelewing
 |  PDF
S. J. Joubert
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 222-235
(19 July 1993)
Downloads: 688

Original Research   
Verbond en sosiale prediking - Sosiale aspekte in die teologie van Deuteronomium
 |  PDF
M. H. O. Kloppers
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 236-248
(19 July 1993)
Downloads: 693

Original Research   
The implications of E Schillebeeckx’s theology of liberation for anthropology and creation
 |  PDF
D. J. Malan
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 249-262
(19 July 1993)
Downloads: 2057

Original Research   
Poverty - The road ahead. A theological perspective
 |  PDF
P. G. J. Meiring
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 263-276
(19 July 1993)
Downloads: 1153

Original Research   
Die ontwikkeling van die leerstelling van Goddelike genesing in die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika: Enkele kerkhistoriese perspektiewe
 |  PDF
M. Nel
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 277-291
(19 July 1993)
Downloads: 2277

Original Research   
The Sanctity of human life. A perspective from New Testament anthropology
 |  PDF
H C. van Zyl
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 292-304
(19 July 1993)
Downloads: 1876

Original Research   
Dobbelary: Om van baie verloorders te maak en van min wenners?
 |  PDF
D. P. Veldsman
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 305-314
(19 July 1993)
Downloads: 2373

Original Research   
Die Christologiese en Pneumatologiese grondslag van die homiletiek: Perspektiewe vanuit A. A. van Ruler se denke
 |  PDF
C. J. A. Vos
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 314-326
(19 July 1993)
Downloads: 632

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 14, Number 2
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 327-344
(19 July 1993)
Downloads: 700


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.