Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Die debat rondom die Markaanse Christologie. Die laaste tien jaar
 |  PDF
C. Breytenbach
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 135-172
(18 July 1991)
Downloads: 855

Original Research   
Enkele kritiese opmerkinge oor die kategetiese beoefening binne die Ned Geref Kerk
 |  PDF
H. S. Breytenbach
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 173-193
(18 July 1991)
Downloads: 682

Original Research   
Die God wat skep en herskep - ekologie en menseverhoudinge in Kolossense
 |  PDF
I. J. du Plessis
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 194-213
(18 July 1991)
Downloads: 872

Original Research   
Analise van die opbou, argumentasiegang en pragmatiek van die Galatebrief: ’n meer gedetailleerde oorsig
 |  PDF
A. B. du Toit
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 214-241
(18 July 1991)
Downloads: 920

Original Research   
’n Beraad te midde van berade: Die historiese konteks van die Cottesloe-Kerkeberaad herbeoordeel
 |  PDF
J. W. Hofmeyr
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 242-258
(18 July 1991)
Downloads: 2132

Original Research   
Die tekskritiek van die Nuwe Testament (1): Die huidige metodologiese situasie
 |  PDF
L. D. Jacobs
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 259-275
(18 July 1991)
Downloads: 884

Original Research   
Oor paradigmas en progressie in die teologie
 |  PDF
J. H. le Roux
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 276-291
(18 July 1991)
Downloads: 754

Original Research   
Sending en eenheid: ’n Perspektief vanuit die Ned Geref Kerk
 |  PDF
P. G. J. Meiring
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 292-306
(18 July 1991)
Downloads: 617

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 12, Number 2
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 307-324
(18 July 1991)
Downloads: 592


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.