Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Gottes Reue. Zum theologischen Verständnis Gottes als Subjekt der hebräischen Wurzel nhm
 |  PDF
H. R. Balzer
Skrif en Kerk: Vol 12, No 1 (1991), 1-16
(18 July 1991)
Downloads: 885

Original Research   
Ekumenika as wetenskaplike dissipline en die verhouding daarvan tot Ekumeniese Teologie
 |  PDF
D. Crafford
Skrif en Kerk: Vol 12, No 1 (1991), 17-26
(18 July 1991)
Downloads: 589

Original Research   
Die Narratiewe Funksie van die Liedere in Openbaring 4:1-5:15
 |  PDF
J. A. du Rand
Skrif en Kerk: Vol 12, No 1 (1991), 27-36
(18 July 1991)
Downloads: 691

Original Research   
Burgerlike Ongehoorsaamheid
 |  PDF
J. A. Heyns
Skrif en Kerk: Vol 12, No 1 (1991), 37-53
(18 July 1991)
Downloads: 1142

Original Research   
Grafika as hulpmiddel in die Pastorale gesprek
 |  PDF
J. C. Muller
Skrif en Kerk: Vol 12, No 1 (1991), 54-63
(18 July 1991)
Downloads: 1083

Original Research   
Analysing Old Testament poetry: Basic issues in contemporary exegesis
 |  PDF
G. T. M. Prinsloo
Skrif en Kerk: Vol 12, No 1 (1991), 64-74
(18 July 1991)
Downloads: 1133

Original Research   
Pastorale sorg aan beswaardes en ongeduldiges met die oog op die opbou van die gemeente
 |  PDF
P. J. Rossouw
Skrif en Kerk: Vol 12, No 1 (1991), 75-91
(18 July 1991)
Downloads: 651

Original Research   
Met die oog op genesingsdienste in die Nederduitse Gereformeerde Kerk
 |  PDF
J. P. J. Theron
Skrif en Kerk: Vol 12, No 1 (1991), 92-108
(18 July 1991)
Downloads: 946

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 12, Number 1
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 12, No 1 (1991), 109-134
(18 July 1991)
Downloads: 1196


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.