Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Wetenskapsteorie en Inleidingswetenskap
 |  PDF
H. L. Bosman
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 127-141
(18 July 1987)
Downloads: 1123

Original Research   
Ekumeniese węrelddiakonaat en wat ons daaruit kan leer
 |  PDF
D. Crafford
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 142-153
(18 July 1987)
Downloads: 632

Original Research   
Teks, verwysing, waarheid. Die relevansie van die verwysingskwessie vir die besinning oor die epistemologiese aard van die dogmatiek
 |  PDF
C. W. du Toit
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 154-169
(18 July 1987)
Downloads: 1487

Original Research   
Johannes Coccejus en Campegius Vitringa se beginsels vir die uitleg van Jesaja en die Kaap
 |  PDF
F. C. Fensham
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 170-181
(18 July 1987)
Downloads: 1117

Original Research   
Die oorgeblewe sendingtaak in Suid-Afrika
 |  PDF
J. J. Kritzinger
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 182-205
(18 July 1987)
Downloads: 828

Original Research   
Spreuke 7:6-23 — 'n Poëtiese verhaal
 |  PDF
P. M. Venter
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 206-222
(18 July 1987)
Downloads: 815

Original Research   
Die troue God is my Beskermer: Psalm 59
 |  PDF
W. Vosloo
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 223-234
(18 July 1987)
Downloads: 827

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 8, Number 2
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 235-250
(18 July 1987)
Downloads: 1145


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.