Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Die Evangelie en die kultuur
 |  PDF
C. W. H. Boshoff
Skrif en Kerk: Vol 7, No 1 (1986), 1-12
(17 July 1986)
Downloads: 631

Original Research   
Die Belydende Kring en ABRECSA en hulle invloed op kerklike verhoudinge in Suid-Afrika
 |  PDF
D. Crafford
Skrif en Kerk: Vol 7, No 1 (1986), 13-23
(17 July 1986)
Downloads: 625

Original Research   
Teologie en ekologie
 |  PDF
B. J. Engelbrecht
Skrif en Kerk: Vol 7, No 1 (1986), 24-38
(17 July 1986)
Downloads: 1345

Original Research   
'n Veranderende boek- en biblioteekwese: Implikasies vir teoloog en predikant
 |  PDF
E. D. Gerryts
Skrif en Kerk: Vol 7, No 1 (1986), 39-42
(17 July 1986)
Downloads: 651

Original Research   
Wetenskap en etiek
 |  PDF
J. A. Heyns
Skrif en Kerk: Vol 7, No 1 (1986), 43-62
(17 July 1986)
Downloads: 1380

Original Research   
Praktiese Teologie mondig?
 |  PDF
H. J. C. Pieterse
Skrif en Kerk: Vol 7, No 1 (1986), 63-73
(17 July 1986)
Downloads: 839

Original Research   
Psalm 131: ‘Nie my wil nie, o Here...’
 |  PDF
W. S. Prinsloo
Skrif en Kerk: Vol 7, No 1 (1986), 74-82
(17 July 1986)
Downloads: 1101

Original Research   
Die verband tussen kuns en kerk
 |  PDF
N. O. Roos
Skrif en Kerk: Vol 7, No 1 (1986), 83-92
(17 July 1986)
Downloads: 842

Original Research   
Die weergawe van Adonaj in 'n Bybelvertaling
 |  PDF
A. H. van Zyl
Skrif en Kerk: Vol 7, No 1 (1986), 93-98
(17 July 1986)
Downloads: 820

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 7, Number 1
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 7, No 1 (1986), 99-112
(17 July 1986)
Downloads: 816


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.