Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Editorial   
Redaksioneel
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 2, No 2 (1981), 2
(02 August 1981)
Downloads: 504

Original Research   
Die geboorte van 'n Nederduitse Gereformeerde Kerk in Botswana
 |  PDF
D. Crafford
Skrif en Kerk: Vol 2, No 2 (1981), 3-16
(02 August 1981)
Downloads: 880

Original Research   
Die dialogiese prinsipe
 |  PDF
J. J. de Klerk
Skrif en Kerk: Vol 2, No 2 (1981), 17-25
(02 August 1981)
Downloads: 653

Original Research   
Kerk en gemeenskap
 |  PDF
P. P. A. Kotzé
Skrif en Kerk: Vol 2, No 2 (1981), 26-35
(02 August 1981)
Downloads: 585

Original Research   
Vier tipes of modelle vir evangelisasie
 |  PDF
M. Nel
Skrif en Kerk: Vol 2, No 2 (1981), 36-50
(02 August 1981)
Downloads: 2308

Original Research   
Dogma, kerugma en geskiedenis - enkele voorlopige gesigspunte in verband met hulle onderlinge verhoudinge
 |  PDF
C. J. Wethmar
Skrif en Kerk: Vol 2, No 2 (1981), 51-63
(02 August 1981)
Downloads: 588

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 2, Number 2
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 2, No 2 (1981), 64-72
(02 August 1981)
Downloads: 548


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.