Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Waarop is sy voetstukke ingesink? - 'n Besinning oor die skepping en die big bang
 |  PDF
L.C. Bezuidenhout
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1267

Original Research   
Deuteronomy and Human Rights
 |  PDF
G. Braulik
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1786

Original Research   
Die retoriek van godsdienstige pllitiek in Psalm 2
 |  PDF
J.H. Coetzee
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 942

Original Research   
Psalms en hulle Sitz(e) im Leben. 'n Analise aan die hand van Psalm 55 en 74
 |  PDF
D.J. Human
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1248

Original Research   
'n Identifikasie en analise van enkele grondvoorwaardes in die Godsidee van Jürgen Moltmann
 |  PDF
J.v.D. Joubert
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1172

Original Research   
Gospel, culture and mission: Revisiting an enduring problem
 |  PDF
O.U. Kalu
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 2861

Original Research   
Godsdiens het die politiek nodig en die politiek is weerloos daarsonder
 |  PDF
J.H. le Roux
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1971

Original Research   
Teologiekroniek
 |  PDF
J.H. le Roux
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1148

Original Research   
Sendingwetenskap vir die derde millennium - Deel 1
 |  PDF
P.G.J. Meiring
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1077

Original Research   
Intercultural pastoral care and counseling: resources from narrative therapy and brief pastoral counseling
 |  PDF
J.C. Müller, H.W. Stone
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 2323

Original Research   
Die rol van rituele en simbole in die identiteitsvorming van 'n geloofsgemeenskap - 'n Gereformeerde perspektief
 |  PDF
H.J.C. Pieterse
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1539

Original Research   
Verskillende boodskappe vir verskillende kontekste: Die literatuur van die ballingskap (597-539 vC)
 |  PDF
E.H. Scheffler
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 3173

Original Research   
"...Die weet gehad heeft en geen weet gehad"
 |  PDF
N.A. Schuman
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1000

Original Research   
'n Nota oor die vertaling van Jeremia 2:37 ("Met jou hande op jou hoof")
 |  PDF
H.F. Stander
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1251

Original Research   
Simboliek in die Evangelie van Johannes
 |  PDF
J.G. van der Watt
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1519

Original Research   
Die Ned Geref Kerk as vredemaker?
 |  PDF
A. van Niekerk
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1135

Original Research   
De inrichting van de theologie in de plurale cultuur
 |  PDF
H.M. Vroom
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1064

Original Research   
Micah 1, an apt introduction to power talks
 |  PDF
W.J. Wessels
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1350


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.