Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Loof die Here vir sy ekosisteem: Verslag van 'n ekoteologiese Ieeservaring met Psalm 104
 |  PDF
G.M. Augustyn
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 245-257
(04 July 1997)
Downloads: 1334

Original Research   
Die kanoniese benadering van ChiIds: 'n Paradigmaskuif?
 |  PDF
C.F. Claasen
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 258-266
(04 July 1997)
Downloads: 1306

Original Research   
A tradition-historical analysis of Psalm 55
 |  PDF
D.J. Human
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 267-279
(04 July 1997)
Downloads: 2084

Original Research   
Perseverance in Hebrews
 |  PDF
D. Kim
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 280-290
(04 July 1997)
Downloads: 1729

Original Research   
History reconstruction: Third century parallels to 20th century South African Church 'History Origen Adamantinus
 |  PDF
P.J. Maritz
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 291-304
(04 July 1997)
Downloads: 1312

Original Research   
'n Godsleer van Openbaring soos vervat in die himnes
 |  PDF
E. Meyer
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 305-322
(04 July 1997)
Downloads: 1251

Original Research   
Jesaja 7:14 en die maagdeIike geboorte
 |  PDF
W.S. Pronsloo
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 323-327
(04 July 1997)
Downloads: 1449

Original Research   
Psalm 49 and the book of Qohelet
 |  PDF
I.J.I. Spangenberg
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 328-344
(04 July 1997)
Downloads: 1562

Original Research   
Die Jerusalemse tempelkuItus se huweliksmaatreel versus Christelike waardes
 |  PDF
A.G. van Aarde
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 345-355
(04 July 1997)
Downloads: 1178

Original Research   
Hervormers wat ons nie mag vergeet nie
 |  PDF
J.M. van der Merwe
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 356-364
(04 July 1997)
Downloads: 1329

Original Research   
Nie 'n kans vat of 'n kans vermy Die, maar alle kanse benut! 'n Sosio-retoriese waardering van Prediker 11:1- 6
 |  PDF
H. Viviers
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 365-379
(04 July 1997)
Downloads: 1431

Original Research   
In die spieel van ons tyd - Deel 1
 |  PDF
C.J.A. Vos
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 380-394
(04 July 1997)
Downloads: 1355

Original Research   
De Vrije Universiteit en de organisatie van de theologie in Nederland
H.M. Vroom
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 395-414
(04 July 1997)
Downloads: 0

Original Research   
Ecclesiology and theological education: A South African reformed perspective
 |  PDF
G.J. Wethmar
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 415-430
(04 July 1997)
Downloads: 1344


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.