Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Reis
 |  PDF
C.J.A. Vos
Vol 29, No 2 (2008), 307
(17 November 2008)
Downloads: 663

Original Research   
The church as sacrament of the kingdom - A reformed commentary
 |  PDF
M E Brinkman
Vol 29, No 2 (2008), 308-319
(17 November 2008)
Downloads: 1713

Original Research   
Binne of buite die blokkie? n Poging om iets oor tyd en ewigheid te s
 |  PDF
J Buitendag
Vol 29, No 2 (2008), 320-344
(17 November 2008)
Downloads: 1182

Original Research   
Freedom of religion in South Africa: Then and now 1652 2008
 |  PDF
P Coertzen
Vol 29, No 2 (2008), 345-367
(17 November 2008)
Downloads: 2203

Original Research   
Kan die NG Kerk nog n konstruktiewe rol in die Suid-Afrikaanse samelewing speel?
 |  PDF
D E de Villiers
Vol 29, No 2 (2008), 368-386
(17 November 2008)
Downloads: 1066

Original Research   
South African discourse analysis in theory and practice
 |  PDF
A B du Toit
Vol 29, No 2 (2008), 387-406
(17 November 2008)
Downloads: 1754

Original Research   
Hermeneutisch competent - een Nederlandse bijdrage Voor de Fakulteit Teologie van de Universiteit van Pretoria naar aanleiding van het mij op 18 april 2008 door deze universiteit uitgereikte eredoctoraat
 |  PDF
G. Heitink
Vol 29, No 2 (2008), 407-425
(17 November 2008)
Downloads: 1776

Original Research   
Space and place in the healing of life: towards a theology of affirmation in pastoral care and counselling
 |  PDF
D J Louw
Vol 29, No 2 (2008), 426-445
(17 November 2008)
Downloads: 1565

Original Research   
Confessional and ecumenical? Revisiting Edmund Schlink on the hermeneutics of doctrine
 |  PDF
D J Smit
Vol 29, No 2 (2008), 446-474
(17 November 2008)
Downloads: 1386

Original Research   
God in de (Post)moderne cultuur - George Steiner over transcendentie in kunst en cultuur
 |  PDF
W Stoker
Vol 29, No 2 (2008), 475-491
(17 November 2008)
Downloads: 1248

Original Research   
Ethics and Christology - Rediscovering Jesus in Evolutionary History
 |  PDF
J W van Huyssteen
Vol 29, No 2 (2008), 492-506
(17 November 2008)
Downloads: 1836

Original Research   
Is Christus verdeeld? Nadenke oor die teologiese regverdiging van kerkverdeeldheid en kerkskeuring
 |  PDF
J H van Wyk
Vol 29, No 2 (2008), 507-525
(17 November 2008)
Downloads: 923

Original Research   
Nie waar nie? Opmerkinge oor geloofservaring, dogma en die (eskatologiese) aard van teologiese besinning
 |  PDF
D P Veldsman
Vol 29, No 2 (2008), 526-541
(17 November 2008)
Downloads: 1068

Original Research   
Onderweg na n teologie van interkulturaliteit: n Trinitariese perspektief
 |  PDF
R Venter
Vol 29, No 2 (2008), 542-561
(17 November 2008)
Downloads: 1141

Original Research   
Een theologische faculteit als huis van vele woningen: Over de institutionalisering van de theologie in de pluralistische, seculiere samenleving
 |  PDF
H Vroom
Vol 29, No 2 (2008), 562-585
(17 November 2008)
Downloads: 1277

Book Review   
Boekresensies/Book reviews
 |  PDF
Editorial Office
Vol 29, No 2 (2008), 586-603
(17 November 2008)
Downloads: 762


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)Follow us on:

All articles published in this journal are licensed under theCreative Commons Attribution license.

2015 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Perfecting Scholarship Online
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381
Tel: +27 21 975 2602
Fax: 086 5004 974

Please read theprivacy statement.