Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Gelykenisse in konteks: Aantekeninge oor Matteus 24:45–25:30
 |  PDF
P.J.J Botha
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 271-291
(21 April 1996)
Downloads: 2401

Original Research   
Die rol van die ouers van Simson in die Simsonsage (Rigters 13-16))
 |  PDF
J.H. Coetzee
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 292-305
(21 April 1996)
Downloads: 1560

Original Research   
Joodse religieuse uitbreiding in die Nuwe-Testamentiese tydvak: Was die Judaisme 'n missionęre godsdiens? (Deel 1)
 |  PDF
A.B. du Toit
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 307-316
(21 April 1996)
Downloads: 1232

Original Research   
Responses to violence in some lament Psalms of the individual
 |  PDF
D.G. Firth
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 317-328
(21 April 1996)
Downloads: 1622

Original Research   
Kerkvereniging en Kerkreg: Geskiedenis, beginsel en praktyk
 |  PDF
J.W. Hofmeyr
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 329-346
(21 April 1996)
Downloads: 1283

Original Research   
Johan Heyns and the class of '51 – prolegomena to a story of people who got hurt
 |  PDF
C Landsman
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 347-358
(21 April 1996)
Downloads: 2056

Original Research   
Politieke mag, die Ou Testament en kerkeenheid
 |  PDF
J.H. le Roux
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 359-372
(21 April 1996)
Downloads: 992

Original Research   
Traditional African economies in conflict with western capitalism
 |  PDF
C.M. Pauw
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 373-387
(21 April 1996)
Downloads: 4206

Original Research   
Psalm 47: Partikularisme en universalisme. Jahwe is ons ons koning én koning oor die hele aarde
 |  PDF
W.S. Prinsloo
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 388-404
(21 April 1996)
Downloads: 1288

Original Research   
What makes theological education "theological"? A South African story on the integrity of theological education
 |  PDF
P.J. Robinson, D.J. Smit
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 405-419
(21 April 1996)
Downloads: 1360

Original Research   
John 21:24-25: A case of failed attestation?
 |  PDF
D.F. Tolmie
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 420-426
(21 April 1996)
Downloads: 1372

Original Research   
A historical survey and critical evaluation concerning discipleship in the fourth gospel
 |  PDF
D.G. van der Merwe
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 427-442
(21 April 1996)
Downloads: 2826

Original Research   
Moet ons die Belydenis van belhar (1986) as 'n nuwe Belydenisskrif aanvaar?
 |  PDF
A.C.J. van Niekerk
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 443-455
(21 April 1996)
Downloads: 1047

Original Research   
Die stil van my verlange na God: Oor Johann Wihelm Herrmann se verstaan van die ervaring van God
 |  PDF
D.P. Veldsman
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 456-472
(21 April 1996)
Downloads: 1172

Original Research   
Wat het Athene met Jerusalem te doen? Enkele histories-sistematies gesigspunte in verband met die vraag of die teologie aan die universiteit tuishoort
 |  PDF
C.J. Wethmar
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 474-490
(21 April 1996)
Downloads: 1090


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.