Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Geregtigheid in die boek Miga: 'n Tradisie-Historiese ondersoek na die begrip [foreign font omitted]
 |  PDF
J.G. Bosman
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 219-232
(21 September 1995)
Downloads: 1492

Original Research   
'n Belangrike besluit oor kanselruil tussen die drie Afrikaanse kerke deur die Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk in 1894
 |  PDF
S.J. Botha
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 233-248
(21 September 1995)
Downloads: 1392

Original Research   
Die apologetiek van C S Lewis: 'n Gereformeerdteologiese besinning
 |  PDF
G.v.W. Brand
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 249-262
(21 September 1995)
Downloads: 1398

Original Research   
Skrif en Kerkorde
 |  PDF
P.C. Coertzen
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 263-276
(21 September 1995)
Downloads: 1443

Original Research   
Godsdienstige perspektiewe in die heropbou van die gemeenskap
 |  PDF
D Crafford
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 277-290
(21 September 1995)
Downloads: 1896

Original Research   
William Nicol - praktiese gelo\vige in diens van die Kerk
 |  PDF
P.J.S.G. du Plessis
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 291-309
(21 September 1995)
Downloads: 1150

Original Research   
Die funksie en waarde van agtergrondstudie van die Nuwe Testament
 |  PDF
A.B. du Toit
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 310-333
(21 September 1995)
Downloads: 1458

Original Research   
Die Nederduits Gereformeerde Kerk en die menseregtevraagstuk: 1910-1990
 |  PDF
J.H. Ernst
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 334-339
(21 September 1995)
Downloads: 1228

Original Research   
Carl Borchardt en die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis
 |  PDF
J.W. Hofmeyr
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 350-360
(21 September 1995)
Downloads: 1566

Original Research   
Die susters van die broederkerk - 'n Verhaal van vrouens in die Morawiese kerk in Suid-Afrika
 |  PDF
C Landman
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 361-374
(21 September 1995)
Downloads: 2136

Original Research   
'n Lewe met die vaders Oor Carl Borchardt as student van die vroee kerk
 |  PDF
J.H. Ie Roux
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 375-387
(21 September 1995)
Downloads: 1283

Original Research   
Enkele opmerkings oor Johannes Calvyn se stellings oor die capita doctrina necessaria
 |  PDF
A.D. Pont
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 388-394
(21 September 1995)
Downloads: 1151

Original Research   
'n Greep uit die Ou-Testamentiese wetenskap in Nederland en Suid-Afrika
 |  PDF
W.S. Prinsloo
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 395-400
(21 September 1995)
Downloads: 1060

Original Research   
Die vryheid van die teologie in die nuwere RoomsKatolieke denke
 |  PDF
C.J. Wethmar
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 401-419
(21 September 1995)
Downloads: 1113


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.